Τροποποιείται η παρ.2 της αριθ.327578/06-05-2021 απόφαση περί προγραμματισμού εξετάσεων υποψηφίων οδικών μεταφορέων επιβατών και εμπορευμάτων Α’ Περιόδου 2011 ως εξής:

Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν στο αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Μεταφορών Κεντρικού Τομέα (Μεσογείων 156, Χολαργός) στις 9 (Τετάρτη), 10 (Πέμπτη) και 11 (Παρασκευή) στις 9.00.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ.357278/06-05-2021 απόφασή μας.

Ακολουθεί η σχετική απόφαση.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 259,18 KB19/08/21 09:35:58