Το αρχείο που ακολουθεί περιλαμβάνει το πρόγραμμα πρόσκλησης οχημάτων και δικύκλων (μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων) με έδρα την Περιφέρεια Αττικής για αρχικό τεχνικό έλεγχο το έτος 2018. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΤΕΟ 2018 PDF 663,90 KB18/08/21 04:12:27