Καθορίζουμε την ημέρα διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων υποψηφίων για την απόκτηση ή ανανέωση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR), 1ης περιόδου έτους 2022  και ανά κατηγορία εξέτασης ως αναφέρεται στο έγγραφο που ακολουθεί.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 1,25 MB05/01/22 12:50:44