Καθορίζουμε την ημέρα διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων υποψηφίων για την απόκτηση ή  ανανέωση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων  εμπορευμάτων (ADR), 6ης περιόδου έτους 2021 και ανά κατηγορία εξέτασης ως αναφέρεται στο έγγραφο που ακολουθεί.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 1,25 MB22/10/21 01:13:42