Καθορίζουμε τις ημέρες διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων υποψηφίων για την απόκτηση ή ανανέωση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) για το έτος 2021 και ανά κατηγορία εξέτασης, ως εξής:

  1. Για την εξέταση υποψηφίων του βασικού προγράμματος εκπαίδευσης (Π1) & εξέταση υποψηφίων των προγραμμάτων ειδίκευσης για μεταφορά σε δεξαμενές ή για μεταφορά ουσιών και ειδών της Κλάσης 1 ή ραδιενεργού υλικούτης Κλάσης 7 στις 25 Μαίου
  2. Για την εξέταση υποψηφίων των ανανεωτικών προγραμμά των εκπαίδευσης στις 25 Μαίου

Τελευταία ημέρα υποβολής οριστικών καταστάσεων & δικαιολογητικών για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις ορίζεται η 18 Μαίου.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 152,04 KB19/08/21 09:34:34