Από την Δνση Μεταφορών-Επικοινωνιών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων για την χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) Οδικού Μεταφορέα της Β’ Περιόδου 2013 που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013 (για την κατηγορία των Εμπορευματικών Μεταφορών) και την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013 (για την κατηγορία των Επιβατικών Μεταφορών).

Τα αρχεία που ακολουθούν περιέχουν τα αποτελέσματα.