Η Διεύθυνση Μεταφορών-Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών προκηρύσσει γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για την Δ’ Εξεταστική Περίοδο 2014.

Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν στο μεγάλο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου), στις 4 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη, στις 09:00πμ.

Παράταση προθεσμίας υποβολής θεωρημένων καταστάσεων υποψηφίων Οδικών Μεταφορέων, λόγω της εξαγγελθείσας απεργίας της ΑΔΕΔΥ:

Λαμβάνοντας υπόψη μας την εξαγγελθείσα απεργία της ΑΔΕΔΥ για τις 27/11/2014, που ενδεχομένως να δημιουργήσει δυσχέρειες στη θεώρηση των παραπάνω καταστάσεων από τις Οικονομικές Εφορίες, ορίζουμε ότι οι ΣΕΚΑΜ δύνανται να υποβάλλουν τις οριστικές καταστάσεις των υποψηφίων ως και των αιτήσεων αυτών στο κατάστημα της υπηρεσίας μας μέχρι και την 28η Νοέμβρη
2014, ημέρα Παρασκευή. Η προθεσμία υποβολής των οριστικών καταστάσεων των υποψηφίων των ΣΕΚΑΜ σε ηλεκτρονική μορφή, που η παραπάνω σχετική ορίζει, παραμένει η 27η Νοέμβρη 2014.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.