Προκηρύσσουμε γραπτές εξετάσεις της Δ Περιόδου 2014, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην Α συνεδριακή αίθουσα στο ισόγειο του κτιρίου όπου στεγαζεται η Δ/νση Μετ/ρων & Επικ/νιών ΠΕ Πειραιώς & Νησων, (Ερμουπόλεως & Πηλίου, Πειραιάς) την 9η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και στις 09:00 πμ.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.