Προκηρύσσουμε γραπτές εξετάσεις της 4ης Περιόδου 2014, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων /Επιβατών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεων της Υπηρεσίας μας, που βρίσκεται στο ισόγειο (Θεομήτορος 59 – Άλιμος) 11 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη στις 10:00 πμ για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων & Επιβατών.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.