Καθορίζουμε το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας οδικών μεταφορέων επιβατών και εμπορευμάτων, για την 3η περίοδο 2013 (Σεπτέμβριος 2013), οι οποίες θα διεξαχθούν την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου στην Δ/νση Μεταφορών του Δυτικού Τομέα Αθηνών ως εξής:

Την 26η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και στις 09:30πμ θα ξεκινήσουν οι γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε) για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων. Όσον αφορά τις εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε) για την οδική μεταφορά Επιβατών, αυτές δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω μη ύπαρξης συμμετεχόντων.      

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μαζί τους της αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα εξετάσεων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών (Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι).

Ακολουθεί το σχετικό αρχείο.