Καθορίζουμε το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας οδικών μεταφορέων επιβατών και εμπορευμάτων για την περίοδο (Σεπτέμβριος 2014) οι οποίες θα διεξαχθούν την Δευτέρα 29 και 30 Σεπτεμβρίου στην Δ/νση Μεταφορών & Επικ/νιών του Βορείου Τομέα Αθηνών ως εξής:

Την 29η Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα στις 10:00 π.μ θα ξεκινήσουν οι γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων και στις 30 Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη στις 09:00 θα ξεκινήσουν οι γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) για την οδική μεταφορά Επιβατών.


Ακολουθεί το σχετικό αρχείο.