Αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων για την χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) Οδικού Μεταφορέα Εμπορευματικών και Επιβατικών Μεταφορών της Γ’ Περιόδου 2016 που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016 από την Δ/νση Μεταφορών-Επικοινωνιών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

 PDF 176,02 KB18/08/21 02:17:19ΑΡΧΕΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ