Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων για την χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) Οδικού Μεταφορέα Εμπορευματικών και Επιβατικών Μεταφορών της Α’ Περιόδου 2018 που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 από την Δ/νση Μεταφορών-Επικοινωνιών της Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

Ακολουθεί το αρχείο των Αποτελεσμάτων.

 PDF 110,02 KB18/08/21 04:30:45ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ