Καθορίζουμε το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας οδικών μεταφορέων Eπιβατών και Eμπορευμάτων για την 2η περίοδο (Ιούνιος 2016 ) οι οποίες θα διεξαχθούν στην /νση Μεταφορών & Επικ/νιών του Βορείου Τομέα Αθηνών ως εξής:

Την 22η Ιουνίου ημέρα Τετάρτη στις 09:00 π.μ θα ξεκινήσουν οι γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) για την οδική μεταφορά Επιβατών και Εμπορευμάτων.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

 PDF 181,34 KB18/08/21 01:55:41ΑΠΟΦΑΣΗ