Καθορίζουμε το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας οδικών μεταφορέων επιβατών και εμπορευμάτων, για την 2η περίοδο 2015 (Ιούνιος 2015), οι οποίες θα διεξαχθούν την Πέμπτη 18 Ιουνίου στην  Δ/νση Μεταφορών του Δυτικού Τομέα Αθηνών ως εξής:

Την 18η Ιουνίου 2015, ημέρα Πέμπτη και στις 10:00πμ θα ξεκινήσουν οι γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε) για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων καθώς και για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε) για την οδική μεταφορά Επιβατών.

Ακολουθεί το έγγραφο της Υπηρεσίας.

 PDF 199,88 KB18/08/21 12:32:49ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ