Καθορίζουμε το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας οδικών μεταφορέων επιβατών και εμπορευμάτων για την 1η περίοδο (Μάρτιος 2016 ) οι οποίες θα διεξαχθούν στην /νση Μεταφορών & Επικ/νιών του Βορείου Τομέα Αθηνών ως εξής:

Την 23η Μαρτίου ημέρα Τετάρτη στις 09:00 π.μ θα ξεκινήσουν οι γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων και την 24η Μαρτίου ημέρα Πέμπτη στις 9:00 θα ξεκινήσουν οι γραπτές εξετάσεις για την οδική μεταφορά Επιβατών.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι υποψήφιου θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μαζί τους την Αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα εξετάσεων της /νσης Μεταφορών & Επικ/νιών ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Λ. Μεσογείων 448 – Αγ. Παρασκευή).

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 182,91 KB18/08/21 01:31:10