Καθορίζουμε το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας οδικών μεταφορέων εμπορευμάτων και επιβατών για την 1η περίοδο (Μάρτιος 2015) οι οποίες θα διεξαχθούν την Τετάρτη 18 Μαρτίου στην Δ/νση Μεταφορών & Επικ/νιών του Βορείου Τομέα Αθηνών ως εξής:

Την 18η Μαρτίου ημέρα Τετάρτη στις 09:00 π.μ. θα ξεκινήσουν οι γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων και Επιβατών.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

 PDF 193,68 KB18/08/21 12:11:37ΑΠΟΦΑΣΗ