Σας διαβιβάζουμε μέσω e-mail την απόφαση που αφορά στην γραπτές εξετάσεις της 1ης Περιόδου 2015, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009.

 PDF 703,43 KB18/08/21 12:09:25ΑΠΟΦΑΣΗ