Προκηρύσσουμε γραπτές εξετάσεις της Α’ Περιόδου 2019, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην Α’ συνεδριακή αίθουσα στο ισόγειο του κτιρίου όπου στεγάζεται η Δ/νση Μετ/ρων & Επικ/νιών ΠΕ Πειραιώς & Νήσων, (Ερμουπόλεως 38 & Πηλίου 1, Πειραιάς) την 21η Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη στις 09:00 πμ.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 964,66 KB18/08/21 07:32:51