Προκηρύσσουμε γραπτές εξετάσεις της 4ης Περιόδου 2015, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεων της Υπηρεσίας μας, που βρίσκεται στο ισόγειο (Θεομήτορος 59 – Άλιμος) 22 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη στις 10.00 πμ για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων & Επιβατών.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 342,05 KB18/08/21 01:10:44