Η Διεύθυνση Μεταφορών-Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων  προκηρύσσει γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009,για την Δ’ Εξεταστική Περίοδο 2017.

Οι γραπτές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην Α συνεδριακή αίθουσα στο ισόγειο του κτιρίου όπου στεγάζεται η Διεύθυνση Μεταφορών Π.Ε Πειραιώς και Νήσων, επί των οδών Ερμουπόλεως και Πηλίου της συνοικίας Καμίνια του Πειραιά, στις 5  Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη, στις 09:00πμ.

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων θα είναι η 28η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

 PDF 976,93 KB18/08/21 03:52:58ΑΠΟΦΑΣΗ