Προκηρύσσουμε γραπτές εξετάσεις της 4ης Περιόδου 2018, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεων της “/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών Λ. Κηφισίας 20-Μαρούσι ως εξής:

α. Την 13η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 πμ θα ξεκινήσουν οι γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε) για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων ή Επιβατών.

β. Την 14η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00πμ θα συνεχιστούν οι γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε) για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων ή Επιβατών και άλλων υποψηφίων, εφόσον υπάρξει αυξημένη συμμετοχή. Η ενημέρωση θα γίνει μέσω των Σχολών ΣΕΚΑΜ.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 230,19 KB18/08/21 07:01:07