Προκηρύσσουμε γραπτές εξετάσεις της 3ης Περιόδου 2018, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στo αμφιθέατρο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Κτίριο 1) Λ. Μεσογείων 156-Χολαργός, ως εξής:

α. Την 26 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 πμ θα ξεκινήσουν οι γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε) για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων ή Επιβατών.

β. Την 27 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00πμ θα συνεχιστούν οι γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε) για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων ή Επιβατών και άλλων υποψηφίων, εφόσον υπάρξει αυξημένη συμμετοχή. Η ενημέρωση θα γίνει μέσω των Σχολών ΣΕΚΑΜ.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης (Ορθή επανάληψη ως προς τον χώρο διεξαγωγής των εξετάσεων).

 PDF 248,36 KB18/08/21 06:36:51ΑΠΟΦΑΣΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)