Προκηρύσσουμε γραπτές εξετάσεις της 2ης Περιόδου 2016, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών (Λ. Μεσογείων 448, Αγία Παρασκευή) στις 22-06-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 πμ για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων, και στις 23-06-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) Επιβατών.
Η Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε Βορείου Τομέα Αθηνών εξουσιοδοτείται να συντάξει συγκεκριμένο ωριαίο πρόγραμμα εξετάσεων για τις ημέρες αυτές, ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων και των κατηγοριών των πιστοποιητικών για τις οποίες αυτοί πρόκειται να εξεταστούν, όπως αυτά θα προκύψουν από τις τελικές καταστάσεις υποψηφίων που θα καταθέσουν οι ανήκουσες στην περιοχή αρμοδιότητας της /νσης Μετ/ρών Π.Ε Βορείου Τομέα Αθηνών ΣΕΚΑΜ, μετά το πέρας των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων. Το πρόγραμμα θα κοινοποιηθεί τουλάχιστον δύο ημέρες πριν τη διενέργεια των εξετάσεων στους αποδέκτες της παρούσας απόφασης.

Ακουλουθεί το αρχείο της Απόφασης

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 300,60 KB18/08/21 01:45:41