Προκηρύσσουμε εξετάσεις 1ης περιόδου 2018, για την απόκτηση Γενικού Πτυχίου Χειριστού Ασυρμάτου, την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018, με ώρα ενάρξεως 09:00 π.μ.

Ακολουθεί το έγγραφο της Απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 414,19 KB18/08/21 04:12:37