Προκηρύσσουμε εξετάσεις 2ης περιόδου 2019, για την απόκτηση Γενικού Πτυχίου Χειριστού Ασυρμάτου, την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019, με ώρα ενάρξεως 09:00 π.μ. Ως τελευταία μέρα υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, που προβλέπονται στο άρθρο 1 του Β.Δ. 220/71 ( ΦΕΚ 63/τΑ/71 ) «Περί απονομής Γενικών Πτυχίων Χειριστών Ασυρμάτου» όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 80 §1.γ του Ν.4070/2012, ορίζεται η Τρίτη 4 Ιουνίου 2019. Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών θα γίνεται στις έδρες των Δ/νσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, όπου υπάγεται η διεύθυνση κατοικίας των υποψηφίων. Στις αιτήσεις θα πρέπει να προσδιορίζεται το πτυχίο προς απόκτηση του οποίου επιθυμεί να προσέλθει στις εξετάσεις ο αιτών, η εξεταστική περίοδος και η γλώσσα στην οποία επιθυμεί να εξεταστεί (Αγγλικά ή Γαλλικά). Οι διευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων παρακαλούνται να έχουν διαβιβάσει στην Υπηρεσία μας, τις καταστάσεις με τα ονόματα των υποψηφίων που δικαιούνται συμμετοχή στις εξετάσεις, μέχρι την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

 PDF 470,38 KB18/08/21 08:00:21ΑΠΟΦΑΣΗ