Προκηρύσσουμε εξετάσεις 2ης περιόδου 2020, για την απόκτηση Γενικού Πτυχίου Χειριστού Ασυρμάτου, την Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020, με ώρα ενάρξεως 09:00 π.μ.

 PDF 192,87 KB18/08/21 10:49:21ΑΠΟΦΑΣΗ