Προκηρύσσουμε εξετάσεις Α’ περιόδου 2018, για την άσκηση επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου & Ραδιοτεχνίτη, την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο κτίριο 1, της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής – Λεωφ. Μεσογείων 156 – με ώρα έναρξης την 09:00 πμ.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 516,89 KB18/08/21 04:20:56