Προκηρύσσουμε εξετάσεις Β’ περιόδου 2019, για την άσκηση επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου & Ραδιοτεχνίτη, την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019.

Ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών ( όπως αυτά προβλέπονται στα άρθρα 2 & 3, του ΒΔ 510/71 και τροποποιήθηκαν/συμπληρώθηκαν με το Π.Δ. 258/2003 ), ορίζεται η Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019.
Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών, θα γίνει στις έδρες των Δ/νσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, όπου υπάγεται η διεύθυνση κατοικίας των υποψηφίων. Οι ως άνω Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων, παρακαλούνται να έχουν διαβιβάσει στην Υπηρεσία μας, καταστάσεις των υποψηφίων που υπέβαλαν αιτήσεις σε αυτές, μέχρι την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο κτίριο 1, της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής – Λεωφ. Μεσογείων 156 – με ώρα έναρξης την 09:00 πμ.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

 PDF 554,86 KB18/08/21 08:08:46ΑΠΟΦΑΣΗ