Τροποποίηση της αρ. οικ. 56961/17-03-2017 απόφασης περί καθορισμού τοποθεσιών εκκίνησης των επιτροπών πρακτικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών στη χωρική αρμοδιότητα της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών.

Ακολουθεί το σχετικό αρχείο.

 PDF 176,36 KB18/08/21 08:06:27ΑΠΟΦΑΣΗ