Καθορίζουμε τις ημέρες διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων υποψηφίων για την απόκτηση ή ανανέωση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) για το έτος 2021 και ανά κατηγορία εξέτασης, ως εξής:

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021, την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021 και την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021.