Σε συνέχεια της υπ΄αριθ. 313415/12-4-2022 πρόσκλησης  της Υπηρεσίας μας, και της υπ΄αριθ. 405154/10-5-22 ανακοίνωσης παράτασης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για απόδοση θέσεων σε υφιστάμενους αδειούχους της Δ΄Αθηνών, σας γνωρίζουμε ότι παρατείνεται εκ νέου έως  και την Τρίτη  31-5-2022.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 98,07 KB23/05/22 02:25:56
ΑΙΤΗΣΗ DOC 42,50 KB23/05/22 02:26:36