Σε συνέχεια της υπ΄αριθ. 313422/12-4-2022  πρόσκλησης  της Υπηρεσίας μας, και της υπ΄αριθ. 404176/10-5-2022 ανακοίνωσης παράτασης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για απόδοση θέσεων σε υφιστάμενους αδειούχους της Α΄ Αθηνών, σας γνωρίζουμε ότι παρατείνεται εκ νέου έως και την Τετάρτη 15-6-2022.

Σε συνέχεια της υπ΄αριθ. 313388/12-4-2022 πρόσκλησης  της Υπηρεσίας μας, και της υπ΄αριθ. 392261/6-5-2022 ανακοίνωσης παράτασης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για απόδοση θέσεων σε υφιστάμενους αδειούχους της Z΄Αττικής, σας γνωρίζουμε ότι παρατείνεται εκ νέου έως και την Τετάρτη  15-6-2022.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α' ΑΘΗΝΩΝ PDF 98,05 KB23/05/22 02:42:45
ΑΙΤΗΣΗ Α΄ΑΘΗΝΩΝ DOC 42,50 KB23/05/22 02:41:50
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ζ' ΑΤΤΙΚΗΣ PDF 98,29 KB23/05/22 02:44:49
ΑΙΤΗΣΗ Ζ' ΑΤΤΙΚΗΣ DOC 42,50 KB23/05/22 02:43:46