Σε συνέχεια του υπ΄ αριθ. 427580/28-5-2021 ανακοίνωσης της Υπηρεσίας σας γνωρίζουμε ότι με την 19/17-6-2021 Θέμα 6ο πράξη της, η Επιτροπή λαϊκών αγορών αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την προσωρινή τοποθέτηση των πωλητών στην λαϊκή αγορά Σαλαμίνα, ημέρα Πέμπτη έως τις 30-6-2021.

Oι επαγγελματίες και οι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στη παραπάνω αγορά θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση- υπεύθυνη δήλωση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά κατά το χρονικό διάστημα από 28-5-2021 έως 30-6-2021.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΑΙΤΗΣΗ PDF 209,92 KB19/08/21 09:53:21
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 88,51 KB19/08/21 09:53:21