Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την Παράταση της υπ΄ αριθ. 824769/27-10-2020 απόφασης λειτουργίας των κάτωθι λαϊκών αγορών της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.4682/3-4-2020 η ισχύς του οποίου παρατάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν. 4728/2020, για χρονικό διάστημα ενός μήνα από την έκδοση της παρούσας απόφασης.

Ακολουθεί η σχετική απόφαση.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 114,59 KB19/08/21 08:01:02