Ένα από τα προληπτικά μέτρα του εφαρμόζεται κατά την αντιπυρική περίοδο, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΓΓΠΠ, είναι το μέτρο της προληπτικής απαγόρευσης κυκλοφορίας και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και “ευπαθείς” περιοχές σε ημέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Οι ακριβείς περιοχές και ο χρόνος απαγόρευσης καθορίζονται σε αποφάσεις που εκδίδονται από τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες ως προέδρων των οικείων Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας. Η απόφαση αφορά κάθε Περιφερειακή Ενότητα και εφαρμόζεται τις ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας για εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, είναι κατηγορίας 4 ή 5 (πολύ υψηλός κίνδυνος ή κατάσταση συναγερμού). 

Από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Δυτικής Αττικής εκδόθηκε η   απόφαση(ΑΔΑ: Ψ1ΠΤ7Λ7-ΚΧΑ) για την αντιπυρική περίοδο του έτους 2021. 

Η συνημμένη απόφαση συνοδεύεται από χάρτη με τα όρια της περιοχής εφαρμοργής του μέτρου στην Περιφερειακή Ενότητα. Ο χάρτης έχει το περίγραμμα των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας και σε γραμμαοσκιασμένη περιοχή τα όρια των περιοχών απαγόρευσης κυκλοφορίας και παραμανονής εκδρομέων σε ημέρες πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. 

Παρατίθεται εδώ ο συνολικός Χάρτης απαγόρευσης κυκλοφορίας και παραμονής εκδρομέων για όλη την Π.Ε. Δυτικής Αττικής σε χαμηλή ανάλυση. Ο συνολικός χάρτης είναι διαθέσιμος σε υψηλή ανάλυση στο σύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1EfZs9Jp9yj_Wx3MPpBKRAog6MgtdmvVb/view

ή πατώντας πάνω στο χάρτη.

Xάρτης απαγόρευσης Κυκλοφορίας και Παραμονής Εκδρομέων Π.Ε. Δυτικής Αττικής Small