Κατολίσθηση είναι το φαινόμενο της διατάραξης της ισορροπίας μιας μάζας εδάφους ή βράχου. Στις κατολισθήσεις τμήματα από επιφάνειες του εδάφους μετακινούνται (αποκολούνται, ολισθένουν, καθιζάνουν, καταρρέουν, παρουσιάζονται καπτώσεις) ως μέρος των φυσικών διεργασιών εξέλιξης του γήινου ανάγλυφου ή και από εξωτερικές παρεμβάσεις με την έμμεση ή άμεση συμβολή του ανθρώπου. 

Κατολίσθηση - Φωτο

 

Αν η εδαφική ή βραχώδης μάζα κινηθεί μόνο προς την κατακόρυφη διεύθυνση, το φαινόμενο ονομάζεται καθίζηση, κατάρρευση ή κατάπτωση. Αν υπάρχει και κίνηση κατά την οριζόντια διεύθυνση, τότε χρησιμοποιείται ο γενικός όρος κατολίσθηση.

 

 

 

Το φαινόμενο των κατολισθήσεων και σχετικές οδηγίες αυτοπροστασίας παρουσίαζουνται στο επισυναπτόμενο αρχείο καθώς και στις παρακάτω οδηγίες και συνδέσμους της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας:

Κατολισθήσεις  Κατολισθήσεις ΓΓΠΠ

Το φαινόμενο των κατολισθήσεων

Οδηγίες αυτοπροστασίας