Παρακαλούνται οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που υπέστησαν ζημιές από τα πλημμυρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν από τις 14 Οκτωβρίου 2021 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, να υποβάλουν αίτηση προς τις Δ/νσεις Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ανήκουν, προκειμένου να προχωρήσει η καταγραφή και αποτίμηση ζημιών και να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την επιχορήγησή τους σε εφαρμογή του Ν. 4797/2021 (ΦΕΚ 66 Α).

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τις Δ/νσεις Ανάπτυξης είναι:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: 2132047086,096,088 anap.peda@patt.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: 213-2005338, 301,310, danaptiksi.anat@patt.gov.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ: Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης: 2132100358, 388, 356,  anaptyksidt1@patt.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ: 2132100440, anaptyksiat1@patt.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ – Γραμματεία: 2132100401-402,403,420,  anaptyksiat1@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ – Τμ. Γραμματειακής Υποστηριξης: 2131602178, 2131602184, 2131602195 ,190, 129, 194, 127, 180, danaptixis.pn@patt.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ – Γραμματεία: ΣΤΑΔΙΟΥ : 213-2101340, 330, 333, 378 anaptyksikt1@patt.gov.gr
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΟΥ: 213-2101134,137 anaptyksikt1@patt.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ – Τμήμα Γραμματείας: 2132100193,186, 192, 170, anaptyksint1@patt.gov.gr