Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες κτιρίων, τα οποία υπέστησαν ζημιές από τα πλημμυρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν από τις 14 Οκτωβρίου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, να υποβάλουν άμεσα αίτηση προς τον οικείο Δήμο, προκειμένου να προχωρήσει ο έλεγχος από τις αρμόδιες δημοτικές Επιτροπές για την καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών.

Στη συνέχεια, η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών (Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών-Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) θα προβεί στην έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης οριοθέτησης πληγείσας περιοχής και καθορισμού Στεγαστικής Συνδρομής (Δωρεάν Κρατική Αρωγή και Άτοκο Δάνειο) για την επισκευή ή ανακατασκευή των πληγέντων κτιρίων.

Εφόσον στα παραπάνω πληγέντα κτίρια λειτουργούν επιχειρήσεις βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που υπέστησαν ζημιές από τα πλημμυρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν από τις 14 Οκτωβρίου 2021 ενημερωθείτε εδώ.