Σε εφαρμοργή των προβλέψεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σχετικά με τις δράσεις της Περιφέρειας σε σχέση με την αντιπυρική περίόδο ολοκληρώθηκε άμεσα, μετά την 27-6-2018 εξουσιοδότηση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίήκησης Αττικής, η έκδοση των αποφάσεων απαγόρευσης κυκλοφορίας και παραμονής εκδρομέων σε δάση και δασικές εκτάσεις κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου σε όλες της Περιφερειακές Ενότητες. Οι αποφάσεις των Αντιπεριφερειαχών, ως προέδρων των οικείων Σ.Ο.Π.Π. αφορούν τις ημέρες εκείνες κατά τις οποίες, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης επικινδυνότητας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών ή κατάσταση συναγερμού (δηλαδή όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι “4” ή “5”). Ακολουθούν συνημμένα οι αποφάσεις ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Ενημέρωσεις

10-8-2018 : Η απόφαση απαγόρευσης κυκλοφορίας και παραμονής εκδρομέων σε δάση και δασικές εκτάσεις κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου τροποποιείται για την Π.Ε. Κεντρικού Τομέα με την έκδοση συμπληρωματικής απόφασης, η οποία επισυνάπτεται.

14-8-2018: Η απόφαση απαγόρευσης κυκλοφορίας και παραμονής εκδρομέων σε δάση και δασικές εκτάσεις κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου τροποποιείται για την Π.Ε. Ανατολικής Αττικής με την έκδοση σχετικής απόφασης, η οποία επισυνάπτεται.

Δεδομένου ότι βρισκόμαστε ήδη στο μέσο της θερινής περιόδου και παρά το γεγονός των αυξημένων βροχοπτώσεων που προηγήθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα πρέπει  όλοι να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και αποφυγής των δασικών πυρκαργιών, αλλά και τα κατάλληλα μέτρα αυτοπροστασίας. 

 

Πρόληψη Πυρκαγιών

 Ενημερωνόμαστε

και

προλαμβάνουμε

 

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο:

Μέτρα πρόληψης για την αποφυγή δασικών πυρκαγιών