Όπως αναφέρεται στο Δελτίο Τύπου του Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής (βλέπε εδώ), την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018 και από ώρα 09:00, έχει προγραμματισθεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις η εξουδετέρωση – καταστροφή πυρομαχικού παλαιού τύπου, βόμβα 500lbs του Β’ παγκοσμίου Πολέμου η οποία αναβρέθηκε στην 112 ΠΜ εντός του Στρατιωτικού Αεροδρομίου Ελευσίνας και συγκεκριμένα στο βόρειο τμήμα αυτού.

Παλαιού Τύπου Πυρομαχικό προς εξουδετέρωση

 

Για την επιχείρηση εξουδετέρωσης, η οποία υπολογίζεται να έχει μέγιστη διάρκεια της επιχείρησης μέχρι τέσσερις (04) ώρες έχουν ληφθεί από πλευράς του Στρατιωτικού Αερόδρομίου της 112 ΠΜ όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας (καθοδήγηση μέρους του ωστικού κύματος και θραυσμάτων εντός του αεροδρομίου και μείωση της έντασης του με τη δημιουργία αναχωμάτων, εκκένωση περιοχής περιμετρικά του σημείου ανεύρεσής του) με σκοπό την αποφυγή πρόκλησης επισφαλών καταστάσεων.

 

ΖΩΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Παρ’ όλ’ αυτά υπήρξε ενημέρωση ότι θα πρέπει να ληφθούν προληπτικά μέτρα ασφαλείας και να υπάρξει οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών από τις οικίες ή/και επιχειρήσεις που βρίσκονται περιμετρικά του Αεροδρομίου εντός της ζώνης 1407μ περιμετρικά του σημείου που έχει εντοπιστεί το υπό εξουδετέρωση πυρομαχικό, όπως αυτή απεικονίζεται στο συνημμένο χάρτη. Η ζώνη περιλαμβάνει περιοχές με κατοικίες και επιχειρήσεις κυρίως στο Δήμο Ασπροπύργου και στον Δήμο Ελευσίνας. Ειδικότερα συμπεριλαμβάνονται περιοχές με κατοικίες βορείως και ανατολικά του Στρατιωτικού Αεροδρομίου όπως «Αεροδρόμιο», «Γκορυτσά», «Τρύπα Αλεπούς», «Κόκκινη Εκκλησιά», «Ψάρι» και «Θερμοκήπια».

Με βάση τα ανωτέρω, επειδή, το σημείο όπου θα λάβει χώρα η εξουδετέρωσης του πυρομαχικού,  συνορεύει με συνοικίες, για τους πολίτες που διαμένουν ή/και εργάζονται στις αναφερόμενες περιοχές έχουν εκδοθεί σχετικές οδηγίες προς τους πολίτες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στο:

Δελτίο Τύπου Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής

Ανακοίνωση του Δήμου Ασπροπύργου

Παρακαλούνται όλοι οι πολίτες και ακολουθήσουν τις οδηγίες που δίνονται.