Σύμφωνα με τα σχέδια Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών των υδατικών διαμερισμάτων ως:

  • Πλημμύρα ορίζεται η προσωρινή κάλυψη από το νερό του εδάφους το οποίο υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν καλύπτεται από νερό. Αυτό περιλαμβάνει πλημμύρες από ποτάμια, ορεινούς χειμάρρους, εφήμερα ρέματα της Μεσογείου και πλημμύρες από τη θάλασσα σε παράκτιες περιοχές, δύναται δε να εξαιρεί πλημμύρες από συστήματα αποχέτευσης.
  • Κίνδυνος πλημμύρας ορίζεται ο συνδυασμός της πιθανότητα να λάβει χώρα πλημμύρα και των δυνητικών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με αυτή την πλημμύρα.

Στα σχέδια Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών των υδατικών διαμερισμάτων έχουν καταγραφεί οι ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμυρών (όπως ΦΕΚ 2693/Β/6-7-2018 για το υδατικό διαμέρισμα της Αττικής). Είναι λοιπόν αναγκαίο να ενημερωνόμαστε αν η περιοχή μας ανήκει στις ζώνες αυτές. Η γνώση αυτή σε συνδυασμό με τα αναγκαία μέτρα πρόληψης και αυτοπροστασίας μας σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων και πλημμυρών βοηθάνε στην αποφυγή κινδύνων και στην προστασίας μας.

Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας ΖΔΥΚΠ του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής ΦΕΚ 2693Β 2018

Σύντομες οδηγίες προστασίας και πρόληψης σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων και πλημμυρών παρουσιάζονται συνοπτικά στα επισυναπτόμενα φυλλάδια:

Πλημμύρες Ιρλανδικές Διαβάσεις

και μηνύματα (video) στους συνδέσμους που ακολουθούν:

https://youtu.be/0_W1HBYIz0o

https://youtu.be/LnxqOXWD6bo

https://youtu.be/lJIADoEU8uE

 

Περισσότερες πληροφορίες για θέματα πρόληψης και αυτοπροστασίας υπάρχουν αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής στους κάτωθι συνδέσμους:

Οδηγίες σχετικά με τις πλημμύρες και την αντιμετώπισή τους

Οδηγίες για οδήγηση σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων

Οδηγίες προστασίας από έντονα καιρικά φαινόμενα

Έντονα καιρικά φαινόμενα: Καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι – Ενημερωνόμαστε και προστατευόμαστε

Ενημερωνόμαστε και προστατευόμαστε: Ξέρεις πως να προστατευτείς – Οδηγίες αυτοπροστασίας από Καταστροφές

Ενημερωνόμαστε και προστατευόμαστε : Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέματα πολιτικής προστασίας

Έντονες βροχοπτώσεις – καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι, πλημμυρικά φαινόμενα : Οδηγίες αυτοπροστασίας: Ενημερωνόμαστε και προσταστευόμαστε