Στα πλαίσια υποστήριξης της Διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, θα συντάσσεται και εκδίδεται από 1 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου 2021, Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών με ευθύνη της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με σχετική ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς videoΟ Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, έχει ως κύριο στόχο να ενημερώσει τους φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, για τις περιοχές στις οποίες το επόμενο 24‐ωρο είναι μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπει την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο.

Η εκπόνηση του Χάρτη θα ολοκληρώνεται πριν την 12:30 της προηγουμένης ημέρας από την ημέρα για την οποία αυτός θα ισχύει. Δηλαδή, ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς ισχύει για την επόμενη ημέρα από την ημέρα έκδοσής του.

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα μεγάλο ποσοστό των πυρκαγιών στη χώρα μας οφείλεται σε αμέλεια, ένας από τους βασικούς στόχους της έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς είναι η αποτροπή ενεργειών που ενδέχεται να προκαλέσουν την έναρξη δασικής πυρκαγιάς από αμέλεια με τη συστηματική ενημέρωση των πολιτών μέσω δελτίων τύπου, που εκδίδονται με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Στον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, θα διακρίνονται οι κατηγορίες κινδύνου, χαμηλή, μέση, υψηλή και πολύ υψηλή, βαθμολογούμενες αντίστοιχα με αριθμούς από το 1 έως το 4. Η κατηγορία με αριθμό 5, κατά κανόνα, εμφανίζεται σπάνια στο χάρτη. Η κατηγορία αυτή αντιστοιχεί με κατάσταση Συναγερμού.

ΟΗμερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Η κατάταξη μιας περιοχής σε κατηγορία κινδύνου πολύ υψηλή (κατηγορία 4) ή κατάσταση συναγερμού, (κατηγορία 5), δεν σημαίνει ότι θα έχουμε κατ’ ανάγκη εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή αυτή. Ειδικά όταν γίνεται συστηματική ενημέρωση των πολιτών μέσω δελτίων τύπου, μπορεί να αποτραπούν ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Αυτό αποτελεί και έναν από τους στόχους αυτής της κατάταξης. Η κατάταξη επίσης μιας περιοχής σε κατηγορία χαμηλού κινδύνου δεν αποκλείει την πιθανότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς.

Ενημερωνόμαστε καθημερινά από το διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας:

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής:

Χάρτες Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

την εφαρμοργή για κινητά της τηλέφωνα android “CivilAttica” (η οποία διατίθεται δωρεάν μέσω του Google Play) και τα μέσα ενημέρωσης για τον κίνδυνο εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς και προστατευόμαστε αποφεύγοντας ενέργειες οι οποίες από αμέλεια – απροσεξία μπορεί να οδηγήσουν στην εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς.

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να παρακολουθήσετε ενημερωτικό τηλεοπτικό μήνυμα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας:

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης

#ΕνημερωνόμαστεκαιΠροστατευόμαστε
#ΑυτοτελήςΔιεύθυνσηΠολιτικήςΠροστασίαςΠεριφέρειαςΑττικης
#CivilProtectionAtticaRegion