Κατά την αντιπυρική περίοδο, η οποία συνεχίζεται, όλοι οι πολίτες είτε είναι επαγγελματίες είτε όχι  πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί σε περίπτωση που διενεργούν υπαίθριες εργασίες, αποφεύγοντας εργασίες και ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν εκδήλωση πυρκαγιών από αμέλεια, ειδικά σε περιπτώσεις που επικρατούν κλιματικές συνθήκες υψηλής επικινδυνότητας (δείκτης επικινδυνότητας >2), όπως: 

  • η ρίψη αναμμένων τσιγάρων,
  • το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού,
  • ο καπνισμός κυψελών,
  • η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες (όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης), 
  • η χρήση υπαίθριων ψησταριών
  • η χρήση μηχανημάτων έργου ή αγροτικών εργασιών σε σημεία που μπορεί να προκληθεί σπινθήρας (π.χ σε επαφή τους με πέτρες με παράλληλη ύπαρξη ξηρής βλάστησης) κ.α. 

Προσοχή πρέπει να δίνεται και στην επαφή καταλυτών ή εξατμίσεων αυτοκινήτων με ξερά χόρτα.

Ενημερωνόμαστε, προσέχουμε και προστατευόμαστε:

Απλές κινήσεις προστασίας από δασικές πυρκαγιές  Απλές Κινήσεις για να προστατευτείς

Δασικές Πυρκαγιές - Προετοιμάσου Πρόληψη Πυρκαγιών