Εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/12587/Α36/27-12-2019 απόφαση (ΑΔΑ: 63ΚΕ465ΧΘΞ-3ΩΟ) που αφορά τη συμπλήρωση της αριθμ. πρ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./9426/Α36/24.08.2018 κοινής υπουργικής απόφασης που αφορά στην επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων οι κατοικίες των οποίων επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και της 3ης και 13ης Αυγούστου 2017 σε περιοχές της Περιφέρεις Αττικής.