Σε διαρκή κινητοποίηση βρέθηκε η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας από τις 23-2-2019 μετά την επιδείνωση που παρουσίασαν οι καιρικές συνθήκες με χιονοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Συγκεκριμένα υπάλληλοι της υπηρεσίας ήταν σε συνεχή επικοινωνία με συναρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας αλλά και άλλων φορέων (όπως το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προσταίας, το Πυροσβεστικό Σώμα και η Τροχαία) ώστε να υπάρχει αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων για θέματα που άπτονταν των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας. Υπήρξε συνεργασία με την αρμόδια για θέματα αποχιονισμού Διεύθυνση Μητροπολιτικών Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα από τα έντονα καιρικά φαινομένα (χιονοπτώσεις, παγετό και θυελλώδεις ανέμους) στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας. Υπάλληλοι της υπηρεσίας βρέθηκαν σε περιοχές που παρουσιάστηκαν τα φαινόμενα και ήταν σε επικοινωνία με το Κέντρο Διαχείρισης Αποχιονισμού της Περιφέρειας στο Καπανδρίτι προκειμένου να το ενημερώσουν για την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων ελάμβανε γνώση ότι παρουσιάζονταν και για το καλύτερο συντονισμό των ενεργειών αποχιονισμού. Παράλληλα, μετά από σχετικό αίτημα της Διεύθυνσης Μητροπολιτικών Υποδομών συνέδραμε με τη διάθεση άμεσα πέντε μηχανημάτων για τον αποχιονισμό σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου όπου είχαν παρατηρηθεί τα εντονότερα καιρικά φαινόμενα. 

24-2-2019 24-2-2019 1