ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΘ. ΚΑΡΑΟΥΛΗ
Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος EPFL, ΜSc Υγ. & Ασφάλειας Εργασίας RWTH-Aachen, Πρ/μένη Δ/νσης Υγειον. Μηχ. & Υγ. Περ/ντος, Υπ.Υγείας

Οι κλιματικές αλλαγές, φαινόμενο όχι μόνον της σύγχρονης εποχής, εμφανίζονται σήμερα με ταχύτερους ρυθμούς. Οφείλονται τόσο και φυσικούς όσο και ανθρωπογενείς παράγοντες. Η άνοδος της θερμοκρασίας συνδέεται άμεσα με την αύξηση συγκεντρώσεων αερίων ρύπων και των μικροσωματιδίων που εκπέμπονται απο τα οχήματα και τη βιομηχανία. Σημαντικός παράγων είναι επίσης το νερό, το οποίο συμμετέχει στην εμφάνιση κλιματικών αλλαγών, αλλά και επηρεάζεται απο αυτές. Βάσει μαθηματικών μοντέλων προσομοίωσης υπολογίζονται οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στο μέλλον.

Οι κλιματικές αλλαγές πέραν των επιπτώσεων στο περιβάλλον (καύσωνες, πλημμύρες, κ.ά) ευθύνονται και για την επιδείνωση της ποιότητας ζωής και της υγείας του ανθρώπου. Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες οι μεγάλες απειλές για την υγεία απο την κλιματική αλλαγή είναι ασθένειες και θάνατοι που οφείλονται σε υψηλές θερμοκρασίες, ατμοσφαιρική και υδατογενή ρύπανση και διαβιβαστές (έντομα, τρωκτικά, κλπ). Οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά, άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας, καθώς και άτομα στις χώρες της υποσαχάρειας Αφρικής είναι πλέον ευάλωτα στις κλιματικές αλλαγές. Στον άτλαντα του Π.Ο.Υ. και Π.Μ.Ο. τονίζεται η ανάγκη συνεργασίας κυβερνήσεων, διεθνών φορέων κλπ. για την ανάπτυξη και υλοποίηση στρατηγικών υγείας, προσαρμοσμένων στις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών. Σε εθνικό επίπεδο και απο το ΥΠΕΚΑ επισημαίνεται η ανάγκη λήψης μέτρων (αποτελεσματική χρήση υδάτινων πόρων, αντιπλημμυρικά έργα, ανάπτυξη ανθεκτικών στη ξηρασία ειδών) με στόχο την άμβλυνση των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών.

Ακολουθεί το αρχείο της Παρουσίασης.

 PDF 1,00 MB18/08/21 11:09:44Climate change and impact on human health