Χάρτης Κοινωνικών Δομών

Η Περιφέρεια Αττικής σύμφωνα με τις νέες αρμοδιότητες του προγράμματος «Καλλικράτη» ν. 3852/2010, στα πλαίσια αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες, θεώρησε πρωταρχικής σημασίας έργο τη δημιουργία ενότητας κοινωνικής προστασίας στη διαδικτυακή της πύλη, για την καταγραφή των φορέων και υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας στην Περιφέρεια Αττικής με σκοπό:

 • Την παροχή δυνατότητας στους χρήστες της υπηρεσίας (πολίτες, υπηρεσίες, κοινωνικούς επιστήμονες κλπ) να ενημερώνονται άμεσα για τις οργανωμένες κοινωνικές δομές και τις παρεχόμενες από τους φορείς υπηρεσίες.
 • Την προβολή και επωφελέστερη αξιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από φορείς κοινωνικής φροντίδας (δημόσιους και ιδιωτικούς).
 • Τη διασύνδεση και δημιουργία περιφερειακού δικτύου κοινωνικής στήριξης και αλληλεγγύης και την προώθηση συνεργασιών.

Η δράση σχεδιάστηκε και υλοποιείται από την Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας ΚΤ και τα τμήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Δ/νσεων Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακών Ενοτήτων.

Οι κοινωνικές δομές (ανοικτής και κλειστής φροντίδας) διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

1. ΔΟΜΕΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 • Μονάδες Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ)
 • Δημοτικοί Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
 • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
 • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία
 • Μονάδες Παιδικής Προστασίας

2. ΔΟΜΕΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

 • Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ)
 • Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)
 • Βοήθεια στο σπίτι
 • Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)

3. ΔΟΜΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

 • Κέντρα Αποθεραπείας – Αποκατάστασης (Κέντρα Α-Α)
 • Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)

4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ MH KEΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Περισσότερα εδώ: http://map.social-network.gr/mapattica