Ο Οδηγός του Πολίτη της Περιφέρειας Αττικής σας δίνει τη δυνατότητα:

α) να εντοπίζετε εύκολα και γρήγορα, με τη χρήση του Η/Υ ή του κινητού σας, πληροφορίες για τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών της Π.Α. που σας ενδιαφέρουν – απαιτούμενα έγγραφα, διαδικασία, χρόνος διεκπεραίωσης, αρμόδια Υπηρεσιακή Μονάδα (Διεύθυνση / Τμήμα), διαθέσιμοι τρόποι υποβολής των δικαιολογητικών, ακριβή ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία πρέπει να μεταβείτε- χρησιμοποιώντας «λέξεις – κλειδιά» και επιλέγοντας ανάμεσα στα πολλαπλά προσφερόμενα φίλτρα.

β) να υποβάλετε ερώτηση ή πρόταση ψηφιακά για όλες τις διαδικασίες, μέσω της επιλογής ‘Ψηφιακή Επικοινωνία’, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του συστήματος Taxisnet.

γ) να υποβάλετε το αίτημά σας ψηφιακά – για τις διαδικασίες που φέρουν τη σήμανση ‘Ψηφιακή Υποβολή’- χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του συστήματος Taxisnet.

Πλοήγηση στον Οδηγό του πολίτη ή/και ψηφιακή υποβολή

ΕΙΣΟΔΟΣ

Πριν την είσοδο σας στην εφαρμογή, αφιερώστε λίγα λεπτά για να ενημερωθείτε για σημαντικές πληροφορίες χρήσης: Οδηγίες Χρήσης

Για περαιτέρω πληροφορίες, αιτήματα, καταγγελίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τηλεφωνικό Κέντρο Περιφέρειας Αττικής 1512

Σημείωση: Η Περιφέρεια Αττικής προστατεύει το δικαίωμα των πολιτών να προβούν σε καταγγελίες, διατηρώντας την ανωνυμία τους. Επισημαίνεται ωστόσο, πως η ψηφιακή και τηλεφωνική επικοινωνία δίνουν τη δυνατότητα εντοπισμού στοιχείων ή απαιτούν καταγραφή στοιχείων, τα οποία η Περιφέρεια Αττικής θα είναι υποχρεωμένη να παραδώσει σε περίπτωση εισαγγελικής παραγγελίας ή άλλης εντολής από δικαστική ή ανακριτική αρχή.

Εισαγωγή στην πλατφόρμα ψηφιακής εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής