Στο Σύστημα Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης της Περιφέρειας Αττικής ενεργοποιούνται υπηρεσίες του Οδηγού του Πολίτη για την ψηφιακή υποβολή και διαχείριση αιτήσεων. Μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας ψηφιακά, επιλέγοντας την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει. Για την είσοδό σας στην εφαρμογή χρησιμοποιείτε τους κωδικούς Taxisnet.

Πριν την είσοδό σας στην εφαρμογή, αφιερώστε λίγα λεπτά για να ενημερωθείτε για σημαντικές πληροφορίες χρήσης: Οδηγίες Χρήσης

Για περαιτέρω πληροφορίες, αιτήματα, καταγγελίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τηλεφωνικό Κέντρο της Περιφέρειας Αττικής 1512

Εξυπηρετηθείτε Ψηφιακά

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α.
Υπηρεσίες με δυνατότητα ψηφιακής υποβολής αιτήματος και ψηφιακής παραλαβής απάντησης – υπηρεσιακού εγγράφου

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 • Καταχώριση οχήματος (Ε.Ι.Χ. – Δ.Ι.Χ.) μετά από δήλωση κλοπής του (για φυσικά πρόσωπα)
 • Καταχώριση οχήματος (Ε.Ι.Χ. – Δ.Ι.Χ.) μετά από δήλωση κλοπής του (για νομικά πρόσωπα)
 • Οριστική Διαγραφή οχήματος για Φυσικά Πρόσωπα
 • Οριστική Διαγραφή οχήματος για Νομικά Πρόσωπα
 • Περί μη χορήγησης ΠΕΙ – (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας) – Υπαγωγή σε εξαιρέσεις
 • Αναγγελία έναρξης λειτουργίας σχολής / κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων (σχολή ΠΕΙ)
 • Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών / Ανανέωση δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών/ Αντιγράφου δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών
 • Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας σχολής (και υποκαταστήματος σχολής) υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
 • Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας κέντρου θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.)
 • Αναγγελία εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών προερχόμενου από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί έναρξης της ίδιας δραστηριότητας στην Ελλάδα
 • Αναγγελία έναρξης λειτουργίας συνεργείου Επισκευής και Συντήρησης Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων λόγω αλλαγής δικαιούχου
 • Χορήγηση – ανανέωση εξουσιοδότησης κάρτας ελέγχου καυσαερίων (για βενζινοκίνητα ή υγραεριοκίνητα αυτοκίνητα)
 • Χορήγηση – ανανέωση εξουσιοδότησης κάρτας ελέγχου καυσαερίων (για πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα)
 • Αναγγελία έναρξης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων – μοτοσικλετών – μοτοποδηλάτων (για προϋπηρεσία στην ελληνική επικράτεια)
 • Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων – μοτοσικλετών – μοτοποδηλάτων (για προϋπηρεσία στην αλλοδαπή)
 • Χορήγηση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων δημόσιας χρήσης εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων
 • Χορήγηση άδειας λειτουργίας πρατηρίου παροχής καυσίμων και ενέργειας (πρατήριο παροχής πεπιεσμένου φυσικού αερίου CNG) (δημόσιας χρήσης εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων)
 • Χορήγηση άδειας λειτουργίας πρατηρίου παροχής καυσίμων και ενέργειας (αμιγώς LPG ή μικτό) (δημόσιας χρήσης εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων)
 • Αναγγελία έναρξης λειτουργίας (ανανέωση) σταθμού αυτοκινήτων (στεγασμένου) και πλυντηρίου – λιπαντηρίου
 • Αναγγελία έναρξης λειτουργίας στεγασμένου, υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων και πλυντηρίου-λιπαντηρίου-αλλαγή δικαιούχου
 • Αναγγελία έναρξης λειτουργίας υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων (Ανανέωση)
 • Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Α’ (χωρίς εξετάσεις)
 • Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Α’ (με εξετάσεις)
 • Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Β’ (χωρίς εξετάσεις)
 • Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη με εξετάσεις ή άδειας βοηθού ραδιοτεχνίτη χωρίς εξετάσεις
 • Αναγγελία έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη χωρίς εξετάσεις
 • Αναγγελία έναρξης λειτουργίας ραδιοηλεκτρικού εργαστηρίου Α – Β – Γ κατηγορίας
 • Βεβαίωση ελέγχου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων πρατηρίων υγρών καυσίμων – σταθμών αυτοκινήτων – πλυντηρίων – λιπαντηρίων – μικτών πρατηρίων (στο εκτός του υγραερίου τμήμα τους)
 • Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, υγραερίου και φυσικού αερίου εντός λιμενικής ζώνης και τουριστικών λιμένων
 • Χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας πρατήριου υγρών καυσίμων δημόσιας χρήσης μετά από έγκριση νέων σχεδιαγραμμάτων
 • Χορήγηση άδειας λειτουργίας πρατήριου υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων
 • Αλλαγή δικαιούχου άδειας λειτουργίας ιδιωτικού πρατηρίου υγρών καυσίμων
 • Εξουσιοδότηση συνεργείου για τοποθέτηση συστήματος περιορισμού ταχύτητας
 • Ανανέωση εξουσιοδότησης συνεργείου για τοποθέτηση συστήματος περιορισμού ταχύτητας
 • Χορήγηση ειδικού διακριτικού κλήσης (Ε.Δ.Κ)
 • Χορήγηση άδειας ραδιοερασιτέχνη S.V.O
 • Οριστική διαγραφή οχήματος λόγω επαναταξινόμησης σε χώρα της Ε.Ε.

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

  • Βεβαίωση νομιμότητας κτίσματος
  • Χορήγηση πιστοποιητικού απαλλαγής μέτρων υγειονομικού ελέγχου πλοίου / πιστοποιητικού υγειονομικού ελέγχου πλοίου
  • Αίτηση χορήγησης άδειας πώλησης τυποποιημένων τροφίμων και ποτών από περίπτερα

  • Έγκριση αντικατάστασης υπεύθυνου φαρμακοποιού
  • Συνέχιση Λειτουργίας Φαρμακείου μετά την αποσυστέγασή του από το κληρονομικό φαρμακείο
  • Άδεια Λειτουργίας Παιδικής Εξοχής
  • Αίτηση Ένσταση Δ/νσεων Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής
  • Ανάκληση της πάγιας άδειας αγοράς ναρκωτικών
  • Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων
  • Βεβαίωση μη ανάκλησης παραχωρητηρίου
  • Αίτηση Εγγραφής στο Εθνικό και Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Κοιν. Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
  • Παραίτηση και ανάκληση άδειας ιδρύσεως κληρονομικού φαρμακείου
  • Χορήγηση άδειας διενέργειας εράνου, λαχειοφόρου ή φιλανθρωπικής αγοράς
  • Εξάλειψη υποθήκης
  • Έκδοση άδειας λειτουργίας Κέντρου Αποθεραπείας Αποκατάστασης
  • Χορήγηση πάγιας άδειας αγοράς ναρκωτικών
  • Χορήγηση αντιγράφου παραχωρητηρίου προσφυγικού ακινήτου
  • Χορήγηση πληροφοριών/αντιγράφων από φάκελο προσφυγικού ακινήτου
  • Καταχώριση αιτήσεων ιατρών προς απόκτηση ειδικότητας
  • Χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.)
  • Χορήγηση τροποποίησης βεβαίωσης λειτουργίας Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.)
  • Χορήγηση βεβαίωσης καλής λειτουργίας Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.)
  • Αντικατάσταση επιστημονικά υπευθύνου Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.)
  • Χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.)
  • Χορήγηση τροποποίησης βεβαίωσης λειτουργίας Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.)
  • Χορήγηση βεβαίωσης καλής λειτουργίας Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης
  • Χορήγηση βεβαίωσης επέκτασης Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.)
  • Αντικατάσταση Επιστημονικού Υπεύθυνου Νεφρολόγου Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.)
  • Χορήγηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικής Κλινικής
  • Χορήγηση άδειας λειτουργίας Ιδιωτικής Κλινικής
  • Χορήγηση τροποποίησης άδειας ίδρυσης Ιδιωτικής Κλινικής
  • Χορήγηση τροποποίησης άδειας λειτουργίας Ιδιωτικής Κλινικής
  • Χορήγηση βεβαίωσης καλής λειτουργίας Ιδιωτικής Κλινικής
  • Χορήγηση αιθυλικής αλκοόλης για ιατρικούς σκοπούς σε Ιδιωτική Κλινική
  • Χορήγηση μεταβίβασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικής Κλινικής
  • Χορήγηση Άδειας Προσωρινής Διακοπής Λειτουργίας Ιδιωτικής Κλινικής
  • Αντικατάσταση Διοικητικού Διευθυντή Ιδιωτικής Κλινικής
  • Αντικατάσταση Επιστημονικού Διευθυντή Ιδιωτικής Κλινικής και Επιστημονικά Υπευθύνων Τμημάτων

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

  • Χορήγηση Κωδικού ΟΣΠΑ
  • Αίτηση-Δήλωση για χορήγηση επικαιροποιημένου / τροποποιημένου γεωργοτεχνικού δελτίου που αφορά σε ηλεκτροδοτημένη υδροληψία
  • Εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών
  • Γενική αίτηση για θέματα της Δ/νσης Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής
  • Ηλεκτροδότηση πηγαδιού – γεώτρησης
  • Ηλεκτροδότηση θερμοκηπίου
  • Ηλεκτροδότηση κτηνοτροφικής πτηνοτροφικής εκμετάλλευσης
  • Χορήγηση επικαιροποιημένου γεωργοτεχνικού δελτίου για κτηνοτροφικές / πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
  • Αίτηση & δήλωση καταχώρισης εμπόρου στο μητρώο εμπόρων ζωικών προϊόντων
  • Χορήγηση Αριθμού Καταχώρισης σε Αλιευτικό Σκάφος
  • Γενική αίτηση για θέματα των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
  • Γενική αίτηση σε θέματα της Διεύθυνσης Αλιείας
  • Αλλαγή ή παύση δραστηριότητας επιχειρήσεων ζωοτροφών που έχουν εγκριθεί ή εγγραφεί σύμφωνα με τον ΚΑΝ 183/2005 του Ε.Κ. και του Συμβουλίου ή το ΠΔ 364/2002
  • Έγκριση χρήσης μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών για παρασκευή ζωοτροφών
  • Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση για επιτόπιο έλεγχο μονάδων ζωικών υποπροϊόντων
  • Αίτηση – Ένσταση για επανεξέταση κατασχεθέντων τροφίμων ζωικής προέλευσης
  • Εγγραφή στο Ελαιοκομικό Μητρώο
  • Έγκριση / εγγραφή των εγκαταστάσεων και των ενδιάμεσων του τομέα της διατροφής των ζώων
  • Χορήγηση αριθμού καταχώρισης για διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων (ΖΥΠ) σύμφωνα με τον Κανονισμό 1069/2013/ΕΚ
  • Αμπελουργικό Μητρώο
  • Χορήγηση Κωδικών Αριθμών για την εμφιάλωση οίνων προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ)
  • Αίτηση έγκρισης σύνταξης και εκτύπωσης φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου ή φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου αντικατάστασης
  • Χορήγηση άδειας διοργάνωσης ερασιτεχνικών αλιευτικών αγώνων
  • Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για επανεξέταση κατασχεθέντων τροφίμων ζωικής προέλευσης
  • Χορήγηση Άδειας για χρήση μη βιολογικού πολλαπλασιαστικού υλικού (Άδεια παρέκκλισης)

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  • Διαγραφή υπαλλήλου Επαγγελματία / Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών
  • Διάλυση ή συγχώνευση και εκκαθάριση Αθλητικού Σωματείου
  • Διάλυση Σωματείου άλλων σκοπών Ν.281-1914
  • Γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής
  • Γνωστοποίηση επέκτασης/μεταφοράς Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής σε νέο κτήριο
  • Γνωστοποίηση μεταβίβασης Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
  • Γνωστοποίηση ανανέωσης/επέκτασης λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής
  • Αίτηση ιδιοκτήτη/τριας για έγκριση πρόσληψης Διευθυντή σπουδών Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού
  • Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης ίδρυσης – λειτουργίας / μεταβίβασης /μεταστέγασης Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού (φυσικό πρόσωπο)
  • Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης ίδρυσης – λειτουργίας /μεταβίβασης /μεταστέγασης Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού Ν.Π.Ι.Δ. (σωματείο, σύλλογος, εταιρεία κ.λπ.)
  • Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης ίδρυσης – λειτουργίας / μεταβίβασης / μεταστέγασης Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού (Ν.Π.Δ.Δ.)
  • Αίτηση πρόσληψης καθηγητών σε Ερασιτεχνική Σχολή Χορού
  • Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης Έναρξης Λειτουργίας Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης ή Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Χορού ή Μεταβίβασης Αδείας ή Μετεγκατάστασης Σχολής (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)
  • Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης Έναρξης Λειτουργίας Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης ή Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Χορού ή Μεταβίβασης Αδείας ή Μετεγκατάστασης Σχολής [Ν.Π.Ι.Δ. (Σωματείο, Σύλλογος, Εταιρεία κλπ)]
  • Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης έναρξης λειτουργίας ανώτερης ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης ή ανώτερης ιδιωτικής Σχολής Χορού ή μεταβίβασης αδείας ή μετεγκατάστασης Σχολής (ΝΠΔΔ)
  • Αίτηση για την αξιολόγηση ειδικής οικολογικής αξιολόγησης για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β
  • Αίτηση για έγκριση τεχνικής έκθεσης χρήσης καυσίμου σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και συναφείς εγκαταστάσεις
  • Γενική αίτηση για θέματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής
  • Αίτηση αναφοράς καταγγελίας για θέματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής

  • Αίτηση για χορήγηση αντιγράφων εγγράφων
  • Αίτηση για παράταση προθεσμίας υποβολής απόψεων
  • Αίτηση για έγκριση εργασιών αφαίρεσης αμιάντου από κτίρια, κατασκευές, συσκευές και εγκαταστάσεις
  • Αίτηση για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων έργων δραστηριοτήτων κατηγορίας B
  • Αίτηση για ανανέωση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για έργα – δραστηριότητες κατηγορίας Β
  • Αίτηση για υπαγωγή σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις
  • Αίτηση για τροποποίηση άδειας λειτουργίας βιομηχανίας βιοτεχνίας, επαγγελματικού εργαστηρίου, μονάδας επεξεργασίας εύφκλεκτων, εκρηκτικών, κλ.π. λόγω αλλαγής επωνυμίας ή αλλαγής φορέα
  • Αίτηση καταγγελίας/διενέργειας ελέγχου για θέματα χορήγησης αδειών ανάπτυξης ενέργειας και φυσικών πόρων
  • Αίτηση Εγγραφής/Επανεγγραφής/Ανανέωσης στο μητρώο ναυπηγοεπισκευαστικών επιχειρήσεων
  • Αίτηση χορήγησης/τροποποίησης/ ανανέωσης άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης λιανικής ή χονδρικής
  • Γενική αίτηση για θέματα χορήγησης αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
  • Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης αναγγελίας τεχνικών επαγγελμάτων ψυκτικών, μηχανικών εγκαταστάσεων υδραυλικών, τεχνικών καύσης, ηλεκτρολόγων, ηλεκτροσυγκολλητών
  • Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης χορήγησης άδειας χρήσης ύδατος σε ηλεκτροδοτούμενο έργο
  • Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης αναγγελίας για την άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου
  • Αίτηση καταγγελία για θέματα Εμπορίου
  • Γενική Αίτηση για θέματα Εμπορίου
  • Αίτηση για έγκριση δραστηριοποίησης παραγωγού / επαγγελματία πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου από/σε άλλη Περιφέρεια

  • Αίτηση χορήγησης/τροποποίησης/ ανανέωσης άδειας για διανομή εμφιαλωμένου υγραερίου ή εμφιάλωση υγραερίων
  • Αίτηση/καταγγελία ή διενέργεια ελέγχου για θέματα της Διεύθυνσης Βιομηχανίας Ενέργειας & Φυσικών Πόρων
  • Γενική αίτηση για θέματα της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

  • Ερωτηματολόγιο για τον προσδιορισμό των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση εγκρίσεων εγκατάστασης ή λειτουργίας ή εκσυγχρονισμού ή τεχνικής ανασυγκρότησης μεταποιητικών δραστηριοτήτων/αποθηκών περιβαλλοντικής κατηγορίας Α1 (υψηλή όχληση)

  • Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας Πωλητή Λαϊκών Αγορών (Αιτών)

  • Μεταβίβαση παραγωγικής άδειας Πωλητή Λαϊκών Αγορών (Αιτών)

  • Κατάθεση διπλοτύπου πληρωμής προστίμου Πωλητή Λαϊκών Αγορών σε Δ.Ο.Υ.

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

  • Αίτηση Παύσης Άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού ΠΕ &ΤΕ
  • Ανάκληση Αίτησης Παύσης Άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού ΠΕ &ΤΕ
  • Αίτηση Επανόδου στο Επάγγελμα του Μηχανικού ΠΕ & ΤΕ
  • Περιφερειακή Επιτροπή Προσβασιμότητας

   

  Β.
  Υπηρεσίες με δυνατότητα ψηφιακής υποβολής αιτήματος (το τελικό έγγραφο της Υπηρεσίας παραλαμβάνεται με επίσκεψη του ενδιαφερομένου)

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατηγού δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτου
  • Ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατηγού δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου
  • Χορήγηση αντιγράφου ειδικής άδειας οδήγησης επιβατηγού δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου λόγω απώλειας ή φθοράς ή κλοπής
  • Εξέταση για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη
  • Χορήγηση άδειας ραδιοερασιτέχνη
  • Χορήγηση γενικού πτυχίου Ραδιοτηλεγραφητή, Ραδιοτηλεφωνητή
  • Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας σχολής επαγγελματικής κατάρτισης μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ)
  • Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας σχολής επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ)
  • Χορήγηση Κοινοτικής άδειας ΕΕ για Λ.Δ.Χ. – Βιβλίο έκτακτων διαδρομών ΕΕ – Τεύχος καταστάσεων επιβατών συμφωνίας Interbus
  • Χορήγηση κοινοτικής άδειας Ε.Ε. για Φορτηγά Δημοσίας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.)

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

  • Χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας γεωργικού μηχανήματος λόγω απώλειας ή φθοράς του πρωτοτύπου
  • Χορήγηση Αντιγράφου Δελτίου Ταξινόμησης Γεωργικού Μηχανήματος
  • Χορήγηση Αποσπάσματος εκ των κυρωμένων Κτηματολογικών στοιχείων
  • Χορήγηση Άδειας Λιανικής Πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων
  • Εξαγωγή γεωργικών προϊόντων φυτικής προέλευσης
  • Εισαγωγή-Εξαγωγή Ζωοτροφών
  • Έκδοση βεβαιώσεων αδειών καταλληλότητας οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ζωικής προέλευσης
  • Αίτηση Έγκρισης Λειτουργίας Κτηνιατρείου ή Ιατρείου Ζώων / Αίτηση Έγκρισης Λειτουργίας Κτηνιατρικών Κλινικών ή Κλινικών Ζώων-Υπεύθυνη Δήλωση
  • Χορήγηση ταινιών ελέγχου οίνων με Προστατευμένη Ονομασία Προέλευσης (Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη ή Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας)
  • Χορήγηση βεβαίωσης αποπεράτωσης κατασκευής θερμοκηπίου σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτη – τύπο
  • Πτυχία χειριστών – οδηγών γεωργικών μηχανημάτων
  • Χορήγηση Κτηνιατρικού Υγειονομικού Πιστοποιητικού για την εξαγωγή ζώων
  • Γνωστοποίηση ίδρυσης/ανανέωσης/τροποποίησης και λειτουργίας επιχείρησης επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους
  • Έκδοση άδειας καταλληλότητας οχήματος / εμπορευματοκιβωτίου μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων σύμφωνα με την ΥΑ 612/118658/2020 (ΦΕΒ΄1983/23.05.2020)
  • Έγκριση χρήσης και χορήγηση αριθμού καταχώρισης για διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων (ΖΥΠ)
  • Έκδοση άδειας μεταφορέα τύπου 1
  • Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων συνεργείων επισκευής γεωργικών μηχανημάτων για τεχνικό έλεγχο μεταχειρισμένων γεωργικών μηχανημάτων (εισαγόμενων και κυκλοφορούντων)
  • Χορήγηση ή ανανέωση άδειας χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων
  • Χορήγηση βεβαίωσης αναγκαιότητας κατασκευής οικίσκου στέγασης αντλητικού συγκροτήματος σε πηγάδι γεώτρησης
  • Χορήγηση Κτηνιατρικού Υγειονομικού Πιστοποιητικού κατοικίδιων
  • Εξαγωγή τροφίμων ζωικής προέλευσης
  • Αίτηση γενικής χρήσης για θέματα της Δ/νσης Πολιτικής Γης
  • Έκδοση άδειας μεταφορέα τύπου 2 (άνω των 8 ωρών)
  • Αίτηση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων ή Παραχωρητηρίου ή Απόφασης Επιτροπής Απαλλοτριώσεν του άρθρου 12 του Ν. 4061/12
  • Χορήγηση Κτηνιατρικού Υγειονομικού Πιστοποιητικού για εξαγωγή ιχθυοτροφών
  • Αναγγελία έναρξης λειτουργίας οινολογικού εργαστηρίου (ΦΕΚ 82Α/9.5.2016)
  • Χορήγηση αντίγραφου τίτλου κυριότητας
  • Χορήγηση συντεταγμένων τριγωνομετρικών σημείων
  • Πιστοποιητικό Έγκρισης Οχήματος για Μεταφορά Ζώων
  • Χορήγηση βεβαίωσης έγκρισης οδικού οχήματος για μεταφορά ζώντων ζώων
  • Χορήγηση Άδειας Αναφύτευσης
  • Χορήγηση άδειας διακίνησης βοοειδών (σφαγή / αναπαραγωγή / πάχυνση)
  • Εξαγωγή υποπροϊόντων ζωικής προέλευσης
  • Άδεια εισαγωγής ζώντων ζώων από τρίτη χώρα
  • Χορήγηση άδειας εισαγωγής ζωντανών ψαριών, μαλακίων, διακοσμητικών ψαριών και λοιπών υδρόβιων οργανισμών
  • Έναρξη λειτουργίας εκμετάλλευσης βοοειδών
  • Έγκριση αγοράς ενωτίων βοοειδών
  • Χορήγηση άδειας διακίνησης αιγών και προβάτων (σφαγή / αναπαραγωγή/ πάχυνση / μετακίνηση σε θερινό βοσκοτόπι)
  • Έναρξη λειτουργίας εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων
  • Έγκριση αγοράς ενωτίων αιγοπροβάτων
  • Διακοπή λειτουργίας ή αλλαγής στοιχείων εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων
  • Βεβαίωση εξάλειψης υποθήκης οικοπεδικού – γεωργικού κλήρου
  • Χορήγηση άδειας διακίνησης χοιροειδών (σφαγή/ αναπαραγωγή / εκτροφή)
  • Εξέταση λυσσύποπτου ζώου
  • Βεβαίωση για κλήρο

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

  • Γενική Αίτηση Δ/νσεων Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής
  • Έντυπο-Αίτηση καταγγελίας Διευθύνσεων Υγειον. Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής
  • Έντυπο-Αίτηση χορήγησης αντιγράφων  Διευθύνσεων Υγειον. Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής
  • Χορήγηση Βεβαίωσης Συμβατότητας Πτυχίου Ιατρού-Οδοντιάτρου με την Ε.Ε.
  • Χορήγηση Βεβαίωσης Συμβατότητας Πτυχίου Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Επισκεπτών / τριών Υγείας
  • Χορήγηση πιστοποιητικού υφιστάμενης Επαγγελματικής κατάστασης Ιατρού / Οδοντίατρου.
  • Χορήγηση πιστοποιητικού υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης Νοσηλευτή/τριας, Φυσιοθεραπευτή/τριας, Μαίας/Μαιευτή, Επισκεπτών/τριών Υγείας
  • Χορήγηση Βεβαίωσης Χρόνου Ειδικότητας Ιατρού / Οδοντιάτρου
  • Χορήγηση Βεβαίωσης Ιατρού / Οδοντιάτρου ότι η Ειδικότητα είναι σύμφωνη με Ε.Ε.
  • Ανανέωση Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Φαρμακευτικής
  • Ανανέωση Πρακτικής Άσκησης Βοηθών Φαρμακείου
  • Χορήγηση Βεβαίωσης Πρακτικής Άσκησης Βοηθού Φαρμακείου
  • Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Βοηθού Φαρμακείου
  • Προώθηση φακέλου βοηθού φαρμακείου για συμμετοχή σε εξετάσεις
  • Έκδοση Παραχωρητηρίου
  • Διόρθωση Παραχωρητηρίου
  • Έκδοση παραχωρητηρίου για προσκυρωτέο οικοπεδικό τμήμα
  • Αίτηση ένταξης φαρμακοποιών στο διευρυμένο ωράριο
  • Βεβαίωση χρόνου λειτουργίας φαρμακείου
  • Χορήγηση πιστοποιητικού υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης φαρμακοποιού
  • Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  • Έναρξη εποπτείας Αθλητικού Σωματείου – Ενωσης – Ομοσπονδίας και θεώρηση βιβλίων
  • Ετήσια κατάθεση διοικητικών – οικονομικών στοιχείων εποπτείας Αθλητικού Σωματείου και εκ νέου θεώρηση των βιβλίων (που έχουν συμπληρωθεί)
  • Έναρξη εποπτείας Αθλητικού Σωματείου από συγχώνευση και θεώρηση βιβλίων
  • Έναρξη εποπτείας Αθλητικού Σωματείου Σκοποβολής και θεώρηση βιβλίων
  • Έναρξη εποπτείας Σωματείου άλλων σκοπών Ν.281-1914 και θεώρηση αποδείξεων είσπραξης
  • Ετήσια κατάθεση διοικητικών – οικονομικών στοιχείων εποπτείας Σωματείου άλλων σκοπών Ν. 281-1914 και θεώρηση αποδείξεων είσπραξης
  • Αίτηση – Δήλωση χορήγησης άδειας χρήσης ύδατος
  • Αίτηση – Δήλωση χορήγησης άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων
  • Αίτηση υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων
  • Χορήγηση άδειας λειτουργίας μετά από αλλαγή φορέα ή αλλαγή της επωνυμίας μονάδων – αποθηκών υψηλής όχλησης
  • Θεώρηση Φακέλου Κοινοποίησης – Καταχώριση Μελέτης Ασφαλείας
  • Γενική αίτηση για θέματα λαϊκών αγορών
  • Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας Πωλητή Λαϊκών Αγορών (Αποδέκτης)
  • Αμοιβαία ανταλλαγή θέσης Επαγγελματία/Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών (στην ίδια αγορά)
  • Παράταση Αναπλήρωσης Επαγγελματία / Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών
  • Αλλαγή Κατηγορίας επαγγελματικής άδειας Πωλητή Λαϊκών Αγορών
  • Αναπλήρωση Επαγγελματία/Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών
  • Πρόσληψη υπαλλήλου Επαγγελματία / Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών
  • Υποβοήθηση Επαγγελματία/Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών
  • Μεταβίβαση παραγωγικής άδειας Πωλητή Λαϊκών Αγορών (Αποδέκτης)
  • Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας Πωλητή Λαϊκών Αγορών λόγω θανάτου
  • Μεταβίβαση παραγωγικής άδειας Πωλητή Λαϊκών Αγορών λόγω θανάτου

  Οι ανωτέρω υπηρεσίες προσφέρονται ψηφιακά στον Οδηγό του Πολίτη.